diễn đàn techman

  1. admin

    Vấn đề đăng bài viết chất lượng trên Techman

    Trước tiên Ban quản trị (BQT) chân thành cảm ơn anh em đã đưa tin tức công nghệ trên diễn đàn Techman. Tuy nhiên với mục đích tối thượng là mang đến cho người đọc những thông tin mới nhất nhưng phải đảm bảo nhất về độ chính xác, trung thực cũng như việc trình bày tốt. BQT đề nghị anh em lưu ý...
  2. admin

    Nội quy diễn đàn Techman

    Nội Quy Diễn Đàn (Điều Khoản Sử Dụng) Bạn phải đồng ý toàn bộ nội qui (các điều khoản) này trước khi đăng ký trở thành Thành viên của Diễn đàn Techman. I. TIÊU CHÍ, QUYỀN CỦA DIỄN ĐÀN & TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA DIỄN ĐÀN TECHMAN.VN: Diễn đàn Techman là sân chơi chung cho mọi người...
Top